Mermerni  radijatori

Mermerni električni radijatori su povoljni zbog fizičkih osobina prirodnog kamena, zato što duže zadržavaju i ravnomerno raspoređuju toplotu. Naši električni mermerni radijatori sastavljeni su od dve mermerne ploče između kojih se nalazi silikonski obložena, visokootporna "kanthal" žica. Pogodni su za korišćenje čak i u prostorijama sa velikom vlagom, kao što su kupatila i kuhinje.

 

Mermerni radijatori se priključuju na standardnu električnu mrežu od 220V.  Zbog fizičkih svojstava prirodnog mermernog kamena ovi radijatori imaju sposobnost da duže zadrže toplotu i zrače je u svim pravcima prostorije. Svaki od radijatora poseduje termostat koji ograničava potrošnju jer se njime podešava željena temperatura.

Razlika u grejanju prostorije klasičnog i mermernog radijatora

Mermerni radijatori su laki za ugradnju i mogu se postaviti vertikalno, horizontalno pa čak i pod bilo kojim željenim uglom (dijagonalno). Mogu biti zakačeni na bilo koju vrstu zida usled nosača koji podjednako raspodele težinu. Pored toga, radijatore postavljamo i na specijalnim metalnim nožicama. 

20160817_223407.jpg

Ugodno i ujednačeno toplotno zračenje, koje dolazi iz prirodnog materijala mermera, stvara zdravu mikroklimu u zagrevnoj prostoriji, bez sušenja i zagađivanja vazduha. Potpuna bezbednost od strujnog udara, požara i opekotina. Medicinski gledano, ovo je jedan od najzdravijih načina grejanja.